لیفتراک را می توان در همه نقاط دنیا یافت، در مکان هایی که نیاز به جابجایی، بلند کردن و مرتب کردن بارهای سنگین باشد. لیفتراک دستگاهی جدایی ناپذیر در صنعت و تجارت امروز می باشد. بنابراین خالی از لطف نیست تا به بررسی آمار حوادث این دستگاه مفید بپردازیم. حوادث پیرامون لیفتراک بسیار زیاد است. متاسفانه همچنان هنوز تصادف لیفتراک اتفاق می افتد. از هر ده لیفتراک یک لیفتراک دچار سانحه می شود. طبق گزارش (OSHA) سالانه 85 تصادف، منجر به مرگ می شود و نزدیک به 35000 نفر در این تصادفات مجروح می شوند و متاسفانه از هر شش مرگ و میر که در محل کار اتفاق می افتد، یکی از آن در ارتباط با لیفتراک بوده است. این سامانه که بر اساس عملکرد سنسورهای خاص رادیویی جهت تشخیص فواصل نودهای رادیویی فعال با یکدیگر عمل میکند، متشکل از دو جزء اصلی است :
1. مچ بند پرسنلی
2.سامانه تشخیص فاصله …

keyboard_arrow_up